وحدت دین و اختلاف شرایع از دیدگاه ابن عربی
51 بازدید
محل نشر: دانشکده ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه اصفهان) » بهار و تابستان 1378 - شماره 16
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقصود از دین در اینجا اصول ادیان و حقایقی است که انبیا از آن خبر داده‌اند ؛از قبیل وجود حق متعال، توحید، صفات و افعال او و همچنین نبوات و امورمربوط به آخرت و روز جزا.مقصود از شریعت، احکام فرعی عملی است که پیامبران از سوی خداوند برای مردم آورده‌اند، و عالمان مسلمان آن را علم فقه نامیده‌اند ابن عربی مانند سایر علمای اسلام، دین انبیا را یکی می‌داند و میان ادیان الهی فرقی نمی‌بیند و به اصطلاح معتقد به وحدت ادیان است؛اما شرایع را مختلف می‌بیند و با اینکه احیانا از اعتبار همه شرایع سخن می‌راند، ولی اعتبار هر شریعتی را مخصوص زمان خود می‌داند، و معتقد به نسخ است و بر این باور است که شرایع پیشین به وسیله شریعت اسلام منسوخ شده‌اند و اکنون یگانه شریعت معتبر، شریعت اسلام است که جامعترین و کاملترین همه آنهاست اکنون یگانه شریعت معتبر، اسلام است که جامعترین و کاملترین همه آنهاست. کلیدواژه ها : شریعت ،نسخ ،ناسخ ،منسوخ ،اباحه ،تساهل ،تسامح ،متشرع ،حرکات فلکیه ،احوالوحدت دین و اختلاف شرایع