سرمقاله: فقه پویا
33 بازدید
محل نشر: الهیات و حقوق » بهار 1387 - شماره 27 (10 صفحه - از 3 تا 12)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی